Angrerett

Reklamasjon og angrerett

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig gjennom en e-post til contact@peelzofnorway.com. Du får da svar fra en av våre saksbehandlere snarest mulig. Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette fra saksbehandler. På denne må håndteres saken smidigst mulig og uten unødvendige returkostnader. Tilbakebetaling ved angrerett / reklamasjon som medfører kreditering, skal skje innen 14 dager etter mottak av retursendingen. Angrerett og angrefrist - generell informasjon Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt.

Forbruker må gi melding til selger hvis angreretten benyttes. Fristen anses overholdt hvis meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Vi anbefaler deg på det sterkeste om å sende meldingen om dette til contact@peelzofnorway.com. Du vil da motta en ferdig frankert returseddel som benyttes for retur av varer. Ønsker du å benytte deg av «Angrerettskjema» finner du dette som vedlegg til betalingsbekreftelsen som mottas pr e-post. For retur av varer på eget initiativ, der vår returseddel ikke benyttes, brukes følgende informasjon. Merk at du som avsender selv står ansvarlig for returen, når vår returseddel ikke benyttes.

Peelz of Norway AS

Torsteins vei 9

3157 Barkåker

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Hvis du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake. Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Varen skal sende tilbake til selger før oppgjør finner sted.

Returkostnader må du dekke selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter til personlig pleie og liknende.

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført og verdireduksjon som følger av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og / eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

 

Reklamasjon - generell informasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den gi selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunktet da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produkt. Hvis produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produkt (normalt leveringstidspunkt) skal formodes å ha eksistert ved risiko overgang.Dersom det er en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende : Holde kjøpesummen tilbake Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering Kreve heving av kjøp hvis mangelen ikke er uvesentlig.

Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stil og erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn å forsøk på retting eller omlevering for samme mangel. Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte oss gjennom contact@peelzofnorway.com.

Verneting

Ved en eventuell tvist følger PeelzofNorway.com Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.